• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wij hebben met ingang van 1 november 2019 de volgende vacature:

0,5 Fte Onderwijsassistent op de Bruggroep 

De Bruggroep is een observatievoorziening binnen het samenwerkingsverband PO 20.01. Het is een voorziening voor het jonge kind (3,5 tot 6 jaar) en is gevestigd aan de Zonneweg in Hoogezand. De setting is gericht op kleuteronderwijs. Het gaat hierbij om leerlingen waarbij de bestaande zorgstructuur onvoldoende in staat is om de eigen onderzoeksvraag te beantwoorden en waarbij de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling onvoldoende duidelijk zijn.
Je gaat 4 ochtenden in de klas samenwerken met een vaste leerkracht, een orthopedagoog en andere betrokkenen van De Bruggroep. De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen en jij assisteert de juf bij de dagelijkse gang van zaken in de groep.