• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

WEER NAAR SCHOOL

WEER NAAR SCHOOL

Na acht weken thuisonderwijs, mogen onze leerlingen weer naar school. Een halve bezetting, looproutes, ouders die bij het hek de kinderen afzetten en voldoende desinfecterende middelen in de klassen helpen de besmettingsrisico's van het coronavirus binnen de perken te houden.  Op school zal er veel aandacht worden besteed aan hygiëne: Hoesten en niezen in de elleboog Oppervlakten worden regelmatig schoongemaakt En natuurlijk: extra vaak handen wassen! Besteed thuis ook nog extra aandacht aan deze regels. Zo zien je kinderen dit als normaal wanneer ze weer naar school gaan. Vertel je k…

Vacature Flexpool

Vacature Flexpool

Wij hebben met ingang van 1 augustus 2019 de volgende vacature: 0,4 FTE tot 0.8 FTE (waarbij 0.2 flexibel) in onze flexpool

Nieuws Scholenprogramma Midden-Groningen

Nieuws Scholenprogramma Midden-Groningen

Het Scholenprogramma is een programma waarin wordt toegewerkt naar aardbevings- en toekomstbestendige scholen in 2021. Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn alle schoolgebouwen in 2015 gecontroleerd. Uit deze inspecties bleek dat voor iedere school bouwkundige maatregelen nodig zijn om aardbevingsbestendig te worden. Die conclusie heeft voor de gemeente Midden-Groningen geleid tot het opstarten van het “Scholenprogramma"

Kansrijke Groningers

Kansrijke Groningers

Ultiem is lid van de Vereniging Kansrijke Groningers Op 13 november 2018 is in Appingedam de vereniging Kansrijke Groningers opgericht, een samenwerkingsverband van schoolbesturen voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, en meerdere noordelijke bedrijven. Samen willen ze kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied een steuntje in de rug te geven.