• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Coronavirus

Gepubliceerd op: 18-03-2020

EEN BIJZONDERE TIJD, DIE VRAAGT OM BIJZONDERE OPLOSSINGEN

Zondag 15 maart heeft de overheid besloten tot de vergaande maatregel dat alle scholen tot en met 6 april a.s. moeten sluiten om de verspreiding van het Coronavirus te kunnen beperken. Dit besluit dient ter bescherming van de leerlingen, maar uiteraard ook van de medewerkers van alle scholen.
Afgelopen dagen hebben de leerkrachten zich geweldig ingezet en een huiswerkplan gemaakt, die via de scholen aan alle leerlingen wordt aangeboden, zodat het geven van onderwijs zo goed als mogelijk door kan gaan. Hier zijn we heel blij mee!

Met het besluit dat scholen moeten sluiten, is ook afgekondigd, dat er voor leerlingen, waarvan de ouders werkzaam zijn in vitale beroepen*, opvang wordt aangeboden.


* https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


Het uitgangspunt is namelijk dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken.
Indien u als ouders/verzorgers werkzaam bent in een functie die onder deze beroepsgroepen vallen en u moet om die reden gebruik maken van opvang op school, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur van de school.

Voor iedereen die ziek is: beterschap.
Voor iedereen werkzaam in vitale beroepen: wat hebben wij een bewondering voor jullie, zet 'm op!
Voor alle anderen: let een beetje jezelf en op elkaar!