• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

We bieden kwalitatief goed onderwijs en voldoen aan de wettelijke kaders van het onderwijs. Dat betekent dat we

  1. Goed lesgeven
  2. Een veilige (leer)omgeving bieden
  3. Goed in de gaten houden of leerlingen genoeg leren

Passend onderwijs betekent dat elk kind het onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn / haar mogelijkheden. Het ene kind leert gemakkelijker dan het andere kind en het ene kind heeft meer ondersteuning nodig dan het andere kind. Wij dragen er zorg voor dat kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs hebben. Dat noemen we zorgplicht: als scholen zijn we verantwoordelijk om de best mogelijke school voor uw kind te kiezen. Dat kan op de school in de buurt zijn, op een andere school binnen scholengroep Ultiem, in de regio of op het speciaal (basis)onderwijs.

Om de best mogelijke plek voor kinderen te zoeken werken we samen met andere schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01. Samen zijn we verantwoordelijk voor een dekkend netwerk. Meer informatie vindt u op de website van het samenwerkingsverband.

Over Passend Onderwijs kunt u ook informatie vinden op de website van de Rijksoverheid