• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg


Het schoolklimaat op o.b.s. Driespan kenmerkt zich door een warme kindvriendelijke omgeving, waarbij veiligheid en respect voorop staan.

Iedereen moet zichzelf kunnen en durven te zijn, waar wij samen als team werken vanuit een doorgaande lijn met structuur, waarbij zelfstandigheid, zelfontplooiing en het uniek zijn van het kind voorop staan.