• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De Theo Thijssenschool is een openbare basisschool met een locatie in Hoogezand en Sappemeer. We verwachten in het najaar van 2019 onze intrek te kunnen nemen in onze nieuwe school 'Kindcentrum Vosholen' te Hoogezand.

Ons motto is 'Thuis op de Theo Thijssen'. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Wanneer aan deze basisbehoeften wordt voldaan, kan een kind zich optimaal ontwikkelen. We bieden kinderen structuur, kwalitatief goed onderwijs en een breed passend aanbod, zodat het beste in elk kind naar boven wordt gehaald.

Voor meer informatie over onze school verwijzen wij u naar onze website:

www.ttsvosholen.nl